wózki koła

Magazynier – obowiązki zawodowe

Chociaż wydaje się, że do pracy magazyniera nie są potrzebne szczególne kwalifikacje ani kompetencje, bo przecież zawodowe obowiązki wiążą się z prostymi czynnościami fizycznymi, to prawda o tej profesji jest zupełnie inna. Okazuje się, że na stanowisko magazyniera nadają się tylko niektórzy. Dla kogo tego rodzaju zatrudnienie jest idealne? Temat omawiamy szczegółowo poniżej.

Kto może być magazynierem?

Na stanowisko magazyniera zatrudniani są przede wszystkim mężczyźni, ale wynika to przede wszystkim z faktu, że panowie mają po prostu o wiele więcej siły fizycznej, a ta niezbędna jest do realizowania tego zawodu. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, by zatrudniać w magazynach również kobiety.

Magazynier musi być w pełni sprawny, liczą się też jego kompetencje i poszczególne cechy charakteru. Dobry pracownik na magazynie to osoba odpowiedzialna, dyspozycyjna, doskonały planer oraz osoba, która potrafi optymalnie zarządzać własnym czasem oraz możliwościami fizycznymi.

Co ważne, współcześni pracownicy magazynów muszą posiadać niezbędne pozwolenie oraz uprawnienia, na przykład do pracy na wysokościach czy te, które umożliwiają im pracę na różnego rodzaju sprzęcie. W magazynach powszechne są przecież wózki magazynowe platformowe czy też tradycyjne wózki magazynowe, takie jak widłowe. Nie ma możliwości, by użytkowały je osoby do tego nieprzygotowane. Pamiętajmy, że niestety nadal największa liczba wypadków w miejscu pracy to te, które wiążą się z nieodpowiednim wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, a takim z całą pewnością są wózki magazynowe dwukołowe czy innego rodzaju.

Co robi magazynier?

Zadania magazyniera są różne, ale przede wszystkim jego praca polega na układaniu oraz wydawaniu konkretnego towaru, który jest w posiadaniu przedsiębiorstwa. Magazynier zarządza produktami, kalkuluje ich sprzedaż czy zapasy. Prowadzi dokumentację, ale od niego zależy też fizyczne rozmieszczenie całego towaru w przestrzeni magazynu. Wszystkie zadania, jakie prowadzi, muszą zapewniać optymalne bezpieczeństwo. Chodzi tu nie tylko o zachowanie optymalnej jakości przechowywanych produktów, ale również bezpieczeństwo osób, które mogą znaleźć się na terenie powierzchni magazynowej.

Jak widać, praca magazyniera wcale nie jest prosta i nie każdy ma kompetencje, by takową wykonywać z należytymi efektami. Rekrutacja na to stanowisko powinna być przeprowadzana niezwykle skrupulatnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *