zbiornik na benzynę

Czym są separatory tłuszczu?

W Polsce zgodnie z obowiązującymi normami wszystkie ścieki odprowadzane do kanalizacji muszą być pozbawione wszelkich olejów i tłuszczów lekkich. Od ścieków można oddzielić je instalując separatory tłuszczu. Jak działają te urządzenia i w jakim miejscu należy je instalować zgodnie z przepisami?

Nadmierna ilość tłuszczów w kanalizacji może skutkować zatykaniem się rurociągów oraz zwiększa ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów. Przyczyniają się one także do zaburzeń w prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków. Między innymi z tych powodów separatory tłuszczu należą do niezbędnego wyposażenia restauracji, hoteli oraz różnobranżowych zakładach przemysłowych.

Separatory tłuszczu są zbiornikami, które w sposób grawitacyjny są w stanie oddzielić wodę od tłuszczów. Należą one do zbiorników przepływowych z zamontowanymi syfonami przy wlotach. Tłuszcze zbierane są na powierzchni ścieków, a następnie w komorze osadnikowej zatrzymywane są wytrącone zawiesiny oraz ciała stałe.

Urządzenia te możemy podzielić na 2 rodzaje: separatory wewnętrzne oraz zewnętrzne. Pierwsze z nich to urządzenia zrobione z HDPE. Najczęściej obsługują one pojedyncze obiekty np. zlewy w kuchni. Separatory zewnętrzne to najprościej mówiąc zbiorniki gruntowe. Urządzenie umieszczone jest na zewnątrz budynku, co nie tylko jest bardziej higieniczne, ale także tańsze w eksploatacji.

Bardzo istotną kwestią jest rodzaj odprowadzanych przez separator ścieków – powinny być to tylko zanieczyszczenia zawierające tłuszcze. Fekalia oraz wody deszczowe nie powinny być przepuszczane przez wyżej omówione urządzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *