adwokat gdańsk sprawy rozwodowe

Czym zajmuje się biegły sądowy psychiatra?

Postępowania sądowe prowadzone są na podstawie zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego. Na jego podstawie powstaje akt oskarżenia wobec osoby podejrzanej. Następnie sprawę rozstrzyga sąd, który może wnieść o uzupełnienie materiału dowodowego opinią biegłego sądowego.

Jaką rolę pełni biegły sądowy?

Rola biegłego sądowego w większości spraw jest kluczowa. Często zdarzają się sytuacje, że to opinia biegłego jednoznacznie przyczynia się do wyroku skazującego. Może ona również wskazać na konieczność zastosowania specjalistycznego leczenia wobec osoby oskarżonej. Tak jest m.in. w przypadku niepoczytalności w momencie popełnienia przestępstwa.

Należy pamiętać, że to zazwyczaj sąd decyduje o powołaniu biegłego sądowego. Istnieje również możliwość dopuszczenia dowodu z opinii biegłego powołanego przez jedną ze stron. W tym przypadku znalezienie biegłego sądowego w danej specjalizacji nie jest trudne. Jeśli jedna ze stron postępowania złoży wniosek o opinię biegłego, to dobrze jest skorzystać z usług prawnika. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nasze interesy zostaną odpowiednio zabezpieczone. Aby znaleźć dobrego prawnika, najlepiej wpisać w wyszukiwarkę frazę typu „adwokat gdańsk sprawy rozwodowe”

Czego dotyczy opinia biegłego psychiatry?

O niepoczytalności w chwili popełnienia zarzuconego czynu decyduje biegły sądowy psychiatra. To właśnie on na podstawie przeprowadzonego badania przygotowuje opinię, w której zawarte są wnioski i obserwacje. Jako że biegły na co dzień jest lekarzem specjalistą, jego opinia opiera się na specjalistycznej wiedzy medycznej. Jest również w stanie określić czy dana zbrodnia została popełniona pod wpływem silnych emocji lub stresu.

Sąd opierający się na opinii biegłego sądowego psychiatry może uchylić się od wymierzenia kary więzienia. Przykładem może być sytuacja, gdy działanie w obronie koniecznej skutkowało uszczerbkiem na zdrowiu napastnika. W takiej sytuacji ludzki organizm reaguje w szczególny sposób, dlatego wymagana jest również analiza wyników badań przeprowadzonych pod kątem występowania we krwi środków odurzających.

Czytaj więcej: Biegły sądowy w sprawach karnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *