bardzo dobra firma windykacyjna

Na czym polega monitoring płatności?

Odpowiedzialne zarządzanie płatnościami – tak w dużym skrócie można wyjaśnić pojęcie monitoringu płatności. . Niestety, nieterminowe regulowanie należności to już typowa ujma dla polskiej gospodarki, dlatego reakcje na jakiekolwiek opóźnienia w realizacji należnych zobowiązań stały się priorytetem dla wielu firm.

Monitoring płatności – Cel

Monitoring płatności powstał głównie po to, by zapobiegać rosnącym zadłużeniom. Chodzi tutaj przede wszystkim o przypominanie biznesowym partnerom o tym, że właśnie zbliża się czas zapłaty za daną usługę bądź towar. Reakcja ze strony wierzyciela następuje nie wtedy, gdy dług już powstał, ale kiedy zbliża się termin zapłaty zobowiązania. To swoiste przypominanie o wystawionej fakturze.

Podobnie jak odzyskiwanie długów i należności również jest przeznaczony obserwowania sytuacji finansowej kontrahentów. Już mała zwłoka w płatnościach może być wyraźnym sygnałem, iż płynność firmy, z którą współpracujemy, może nie być w najlepszej kondycji. Dzięki takiej informacji przedsiębiorca może szybko reagować – wstrzymać kolejne dostawy czy uzyskać dodatkowe zabezpieczenie. Ostrożność w biznesie jest przecież priorytetem.

Monitoring płatności pozwala również ocenić sytuację i w dobrym momencie wszcząć postepowanie windykacyjne. Dzięki temu, dług udaje się szybko odzyskać bez niekorzystnych dla obu stron spraw sądowych. Pamiętajmy o tym, że windykacja polubowna jest zawsze najlepszą opcją, ponieważ w ramach jej działań najczęściej dochodzi do spłaty powstałych zadłużeń.

Monitoring płatności – Metody

Nadzór całego procesu płatności, już od momentu wystawienia faktury, może przebiegać przy wykorzystaniu kilku skutecznych metod. Najczęściej są to techniki łagodne, które mają na celu przede wszystkim informowanie kontrahenta o zbliżającym się terminie zapłaty. W tym celu wykorzystuje się najczęściej rozmowy telefoniczne, powiadomienia sms, wiadomości głosowe czy wezwania do zapłaty, kiedy termin spłaty należności jest naprawdę krótki lub właśnie minął.

Monitoring płatności – Wymierne korzyści

Kontrola terminowych wpłat należności bezwzględnie wpływa na płynność finansową wierzyciela. Ponadto, kontrola kontrahentów i biznesowych partnerów pozwala na realizację tylko korzystnej współpracy. Wzrasta wtedy renoma firmy jako tej rzetelnej, co ma również znaczny wpływ na pozyskiwanie klientów i uzyskanie ich lojalności.

Monitoring płatności pozwala też na minimalizowanie kosztów pracy w działach księgowo-finansowych. Odzyskanie należności w terminie lub w krótkim czasie po nim zapobiega również wysokim kosztom związanym ze sprawami sądowymi i egzekucjami komorniczymi. To w końcu oszczędność czasu i możliwość zajęcia się sprawami, które ściśle dotyczą profilu prowadzonej działalności.

Podsumowując, monitoring płatności to przydatne narzędzie dla każdej, nawet małej firmy. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy prowadzą swoje biznesy rzetelnie i dbają o rozwój działalności. Świetne działanie monitoringu płatności oddaje przysłowie: „Lepiej zapobiegać niż leczyć” albo „Przezorny zawsze ubezpieczony”. Niwelujmy więc przyczyny nieterminowych płatności i zapewnijmy sobie grupę tylko zaufanych partnerów biznesowych.

One Reply to “Na czym polega monitoring płatności?”

  1. No to wydaje się dosyć ciekawy sposób choć nigdy o tym nie słyszałem żeby windykacja aż pilnowała dłużnika. Zastanawia mnie również fakt prowadzonych mediacji przez firmę windykacyjną bo rzadko można się z czymś takim spotkać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *